لیست دوره های برگزار شده :

تکنیک های مصاحبه استخدامی – آکادمی توف نورد ایران - آلمان

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – هواپیمایی زاگرس

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام - بانک صنعت و معدن

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – شرکت پالایش نفت امام خمینی _ شازند اراک

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – حلوا شکری عقاب

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – اداره کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان استان قزوین

تکنیک های مصاحبه کارامد (کارشناسان فروش و بازاریاب ها) - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – شرکت فولاد کویر اصفهان

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – پایانه های نفتی – جزیره خارک

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – شرکت باریج اسانس

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – شرکت کشت و صنعت گلکاران

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – شرکت درین

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – شرکت دنیای مس

اصول و فنون مصاحبه شغلی در استخدام – اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان کاشان

ده دقیقه سرنوشت ساز در مصاحبه استخدامی شما (دانشگاه آزاد قم- کاشان- نراق)

 

رفتار سازمانی – زر ماکارون

رفتار سازمانی – حلوا شکری عقاب 

ارتباط موثر و رفتار سازمانی - هواپیمایی سامان

رفتار سازمانی – لبنیات دوشه آمل (دوغ هراز)

رفتار سازمانی – مجتمع نساجی آسایش

رفتار سازمانی (هوش هیجانی) _ آبفا کاشان

رفتار سازمانی -آکادمی توف ایران - آلمان

ارتباط موثر و هوش هیجانی - پخش پارس حیات

ارتباط موثر و هوش هیجانی - باریج اسانس

 

 

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان - آکادمی توف

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان - گل گهر کرمان

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان - هواپیمایی زاگرس

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان - شرکت هامون نایزه

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان - اب و فاضلاب کاشان

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان - اب و فاضلاب سنندج

ارزیابی و مدیریت عملکرد - نیروگاه برق بیستون کرمانشاه

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان -  راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 

منابع انسانی و رفتار سازمانی – پتروشیمی شیمی بافت – ماهشهر

اصول و جایگاه منابع انسانی در شرکتهای تولیدی – اداره کار و تعاون

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی - آکادمی توف نورد
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی - ایرلاین زاگرس
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی - اتاقی بازرگانی شیراز

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی -  فرش بزرگمهر

منابع انسانی و جایگاه آن در سازمانها – دانشگاه آزاد اسلامی قم

منابع انسانی – مرکز تحقیقات صنعتی ایران

توانمند سازی کارکنان - ماهشهر (پتروشیمی فجر)

 

برنامه ریزی و ظرفیت سنجی تولید  – وزارت صنایع و معادن

روش سنجی، زمان سنجی و ظرفیت سنجی تولید- مرکز آموزش بازرگانی تهران
برنامه ریزی تولید  – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

 تولید ناب – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

تولید ناب - معدن گل گهر

تولید ناب - پفک نمکی لینا

تولید ناب و چابک - مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس

تولید ناب - زرسام هنر

برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل تولید – شرکت باریج اسانس

برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل تولید – اتاق بازرگانی صنایع و معادن کاشان

برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل تولید – لوازم خانگی مورانو

برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل تولید – آذر پژوه

برنامه ریزی تولید و مواد و کنترل تولید – موسسه آموزشی رهپویا

سیستم های زمان سنجی و مطالعه کار – شرکت ایسکرا اتوالکتریک

 

آراستگی محیط کار و 5S - نیرو گاه  و مدیریت تولید برق کرمانشاه
آراستگی محیط کار و – 5S شرکت پرشیا خودرو (بی ام و)

آراستگی محیط کار و – 5S شرکت باریج اسانس

آراستگی محیط کار و 5S - شرکت لیزینگ ایرانیان

آراستگی محیط کار و5S  - شرکت سوپر فراست

آراستگی محیط کار و 5S - شرکت گاز استان چهارمحال بختیاری

آراستگی محیط کار و 5S - آکادمی توف – نورد

آراستگی محیط کار و - 5S نساجی طلاریس

آراستگی محیط کار و - 5Sزرسام

آراستگی محیط کار و - 5S اتاق بازرگانی کاشان

آراستگی محیط کار و 5S- فرش بزرگمهر

آراستگی محیط کار و 5S - دنیای مس

 

آموزش نرم افزار اکسس – شرکت باریج اسانس

رادیو اقتصاد – کارشناس برنامه زنده طراحی محصول

 

اصول سرپرستی و مدیریت هواپیمایی سامان   

اصول سرپرستی و مدیریت (سرپرستان فروش)- پخش حلوا شکری عقاب-پارس حیات(مولفیکس)  

اصول سرپرستی و مدیریت روغن نبانی ناز گل (کرمانشاه)
اصول سرپرستی و مدیریت صنایع توری

اصول سرپرستی و مدیریت آکادمی توف – نورد

اصول سرپرستی و مدیریت زرسام

اصول سرپرستی و مدیریت فرش بزرگمهر

....

....

....

مجری برگزاری دوره های آموزشی - برگزاری دوره های آموزشی - دوره آموزشی اصول سرپرستی و مدیریت - دوره آموزشی منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی - دوره آموزشی  اصول و فنون مصاحبه استخدام  - دوره آموزشی مصاحبه شغلی - تربیت مصاحبه گر استخدام - نحوه مصاحبه و جذب - دوره آموزشی 5اس - دوره آموزشی 5s  و نظام آراستگی - دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان- دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان- دوره آموزشی توانمند سازی کارکنان- دوره آموزشی برنامه ریزی تولید - دوره آموزشی تولید ناب- تولید ناب - آموزشی اتلاف ها در تولید ناب - دوره آموزشی هوش هیجانی - دوره آموزشی رفتار سازمانی - دوره آموزشی ارتباط موثر - دوره آموزشی روشهای ارتباط موثر -

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • پیام 1
 • پیام 2
 • پیام 3
 • پیام 4
 • پیام 5
 • پیام 6
 • پیام 7
 • پیام 8
 • پیام 9
 • پیام 10
 • پیام 11