کتابهای معرفی شده  زیر در حوزه های تخصصی و آموزشی  این سایت مورد مطالعه قرار گرفته است و بعنوان منابع تکمیلی  مفید جهت مطالعه  به علاقمندان پیشنهاد میگردد. بمنظور تسهیل در تهیه، عکس کتاب نیز نشان داده شده است..

 

کتاب های معرفی شده درحوزه اصول و فنون وتکنیک های مصاحبه گری شغلی

استخدام بهترین ها ( انتشارات سازمان مدیریت صنعتی)

شرکتهای موفق جهان چگونه استخدام می کنند ( انتشارات سازمان مدیریت صنعتی)

 

 

 

کتاب های معرفی شده درحوزه  ارزیابی عملکرد و منابع انسانی

 

مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

 

 

کتاب های معرفی شده درحوزه  تولید ناب

تولید ناب به زبان ساده (نشر مترجم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب های معرفی شده درحوزه  رفتار سازمانی و هوش هیجانی

 

رفتار سازمانی آنتونی رابینز

 • پیام 1
 • پیام 2
 • پیام 3
 • پیام 4
 • پیام 5
 • پیام 6
 • پیام 7
 • پیام 8
 • پیام 9
 • پیام 10
 • پیام 11