معرفی دوره آموزشی تولید ناب

مدرس : دکتر مرتضی جوشقانی      مدت دوره :  8   ساعت  ( یک روز)    تا    16 ساعت ( دو روز)

سرفصل مطالب :

 • ادبیات و اهمیت متدهای تولید ناب
 • تاریخچه پیدایش و خلق مفهوم تولید ناب در تویوتا
 • آشنایی با خواستگاه تئوری تولید ناب ( شرکت تویوتا)
 • مفاهیم تولید ناب
 • آشنایی با تفکرات تایچی – اونو  و شینگو ( مدیران تویوتا)
 • ارزش ها، اصول و اقدامات متدهای تولید ناب
 • دیدگاه متدهای تولید ناب در زمینه نیازمندی ها و برنامه ریزی
 • آشنایی با انواع مودا (اتلاف ها) در تولید
 • روشهای شناسایی و حذف مودا
 • استراتژی های سه گانه تولید به هنگام (JIT)
 • نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)
 •  جی دوکا (jido ka) بمنظور جلوگیری از انتقال نقص به ایستگاه بعدی
 • مفهوم کایزن (kaizen) و نحوه افزایش زمینه های مشارکت
 • تکنیک پوکا یوکه (Poka Yoke ) جهت رسیدن به خطای صفر (Zero Defect)
 • آشنایی با منشا  بروز عیوب
 • انواع بازرسی
 • انواع خطا و منشا عیوب
 • روشهای بکار گیری ضد خطا
 • 5S
 • مدیریت دیداری  visual management
 • منظور از کار استاندارد شده چیست و چرا باید از کار استاندارد شده استفاده نماییم
 • آشنایی با مفهوم کانبان و کاربرد آن در سیستم های تولید کششی

مخاطبین :

سرپرستان، روسا و مدیران واحد های تولید ، برنامه ریزی تولید ، کیفیت ، فنی و ...

 

مطالب:

 

تـولید ناب 1 - مديريت برنامه ريزي منابع و هماهنگي توليد ایران خودرو

تولید ناب 2- مديريت برنامه ريزي منابع و هماهنگي توليد ایران خودرو

تولید ناب 3- سازمان ملی بهره وری ایران

مدیریت دیداری در فلسفه تولید ناب

فایل آموزشی پاورپوینت فلسفه تولید ناب

فایل آموزشی پاورپوینت کانبان -1
کانبان چیست ؟

کایزن بهبود های تدریجی و کوچک اما اثر گذار.
 

 

آدرس کانال آموزشی مدیریت منابع انسانی در تلگرام :    https://T.ME/HRMCHANNEL

 

 

 

 

 

 • پیام 1
 • پیام 2
 • پیام 3
 • پیام 4
 • پیام 5
 • پیام 6
 • پیام 7
 • پیام 8
 • پیام 9
 • پیام 10
 • پیام 11