آدرس کانال آموزشی مدیریت منابع انسانی در تلگرام :    https://T.ME/HRMCHANNEL

مطلب 1  : چگونه یک رزومه موثر بنویسیم ؟

مطلب2  : در زمان مصاحبه لبخند بزنیم

مطلب 3 : نحوه بیان سوابق وعملکرد در زمان مصاحبه

مطب 4 : چک و چونه حقوق در زمان مصاحبه

مطلب 5: 10 نکته برای حضور بهتر در مصاحبه های استخدامی

مطلب6 : نکاتی مهم و طلایی برای موفقیت در مصاحبه های شغلی و استخدامی  

مطلب 7 :ترفند های مصاحبه های استخدامی 

مطلب 8  :10   نکته برای حضور بهتر در مصاحبه های شغلی

مطلب 9 : مدیر عامل شرکتهای بزرگ جهان چگونه استخدام میکنند؟ (سوالات مصاحبه)

مطلب 10 : استخوان بندی یک مصاحبه شغلی

 

در زیر 3 نمونه از فرمت رزومه ارائه می گردد در این نمونه ها سعی  شده است تا موضوع مهم خلاصه گویی در رزومه مد نظر قرار گیرند: .

دانلود نمونه رزومه اسکولارشیپ

دانلود نمونه فرمت رزومه  انگلیسی

داناود  نمونه فرمت رزومه فارسی

 

 

 • پیام 1
 • پیام 2
 • پیام 3
 • پیام 4
 • پیام 5
 • پیام 6
 • پیام 7
 • پیام 8
 • پیام 9
 • پیام 10
 • پیام 11