دوره های برگزار شده

یکی از سوالاتی که عمدتا در زمان مصاحبه های داخلی شرکت و کمیته های ارتقاء ( بمنظور ارزیابی عملکرد ) میتواند اطلاعات و بازخورد بسیار مفیدی به مصاحبه گر ارائه نماید سوال زیر است . این سوال در عین سادگی و صراحت نتیجه بسیار جالب و قابل تاملی دارد و گاها میتواند اطلاعاتی در خصوص توانایی ها و استعداد های کارکنان یک سازمان را با درجه اعتبار بسیار بالا و ارزشمند ارائه نماید به گونه ای که شایستگی فرد را نشان داده و شاید کمترین هزینه را برای کشف افراد شایسته سازمان شما را داشته باشد.

 

و اما سوال مذکور :

یکی از کارکنان سازمان که در حال یا گذشته مشغول به کار بوده و و از نظر شما فرد موفقی در انجام مسئولیت های شغلی اش است را نام برده و رفتارهای او را توصیف نمایید و بگویید چه قابلیت های مثبتی داشته است ؟

امروز در حال مصاحبه با مدیران و مسئولین یک مجتمع نساجی بودم و هدف شناسایی افراد و کشف شایستگی آنان بود که به درخواست مدیریت عامل مجتمع از بنده صورت گرفت تا بدین ترتیب مدیر این مجتمع از توانمندی آنان در مجموعه تحت نظر خویش آگاه گردد. نکته جالب توجه این است در طی 4 مصاحبه که با 4 تن از مدیران و مسئولین این مجتمع صورت گرفت 3 نفر از آنها  همگی در پاسخ به سوال فوق نام یکی از سرشیفت های سالن بافندگی را عنوان نمودند که  بواسطه روحیه بالای مسئولیت پذیری و انگیزه بالای کاری و همچنین دلسوز بودن از نظر آنان فرد بسار موفقی بوده و قابلیت های مثبتی دارد. بعد از جلسه مصاحبه مدیریت عامل بدین طریق توانست به شایستگی های سرشیفت مذکور پی برده و به اذعان خودش توانست وی را بیشتر و بهتر شناسایی نموده تا جهت ارتقاء و تشویق وی اقدامات عاجلی صورت دهد.

 

 • پیام 1
 • پیام 2
 • پیام 3
 • پیام 4
 • پیام 5
 • پیام 6
 • پیام 7
 • پیام 8
 • پیام 9
 • پیام 10
 • پیام 11