دوره های برگزار شده

مصاحبه های شغلی (که مصاحبه های ساختارمند نیز خوانده می شوند) مصاحبه هایی هستند که هر کدام از پرسشهایش برای آزمایش یک یا چند مهارت طراحی شده اند. پاسخ نیز با محدوده های از پیش تعیین شده مطابقت داده می شود و بر این اساس علامت زده می شود. به عنوان نمونه مصاحبه ها ممکن است بخواهند که توانایی کاندیدا در مواجهه با استرس را با پرسیدن اینکه اولاً کاندیدا چگونه با استرس سر می کند و سپس با خواستن از کاندیدا برای ارائه مثالی در مورد شرایطی که تحت استرس کار کرده ادامه دهند.

چگونه می توان مصاحبه بر اساس شایستگی را متفاوت از مصاحبه های معمولی انجام داد؟

 

مصاحبه های معمولی (که مصاحبه غیر ساختارمند نیز نامیده می شوند) در حقیقت مکالمه ای است شامل  چند پرسش مربوط به آنچه که مصاحبه کنندگان می جویند ؛ با این وصف که در این خصوص هدف مشخصی غیر از درک کلی شما به عنوان یک فرد در ذهن ندارند. سوالات تقریباً شانسی بوده و گاهی می تواند خیلی باز باشد. به عنوان نمونه سوالی مثل «شما چه پیشنهادی می توانید به شرکت ما ارائه دهید» می خواهد که اطلاعاتی عمومی در مورد شما جمع آوری کند ولی هیچ مهارت یا شایستگی خاصی را تست نمی کند. در یک مصاحبه ساختار نیافته، کاندیدا بر اساس احساس کلی که بر جای می گذارد مورد قضاوت قرار می گیرد؛ بنابراین به نظر می رسد که فرآیند ذهنی باشد.

مصاحبه های شایستگی محور (که به آنها مصاحبه های ساختارمند و رفتاری نیز گفته می شود) بیشتر نظام مند بوده و هر پرسشی مهارت یا شایستگی خاصی را هدف قرار می دهد. از کاندیداها پرسشهایی پرسیده می شود که مربوط به رفتارشان در شرایط خاصی است و ایشان باید با مثالهای واقعی جواب دهند. مصاحبه کنندگان آنگاه با پرسیدن سؤالاتی در مورد توضیحات مشخص شده در مورد رفتار یا مهارت کاندیدا، عمیقتر می شوند.

مصاحبه بر اساس شایستگی چه مهارتها و شایستگی هایی را می آزماید؟

لیست مهارتها و شایستگی هایی که می تواند تست شود، بر اساس سمتی که این روش را برای آن به کار می برید، متفاوت است. به عنوان مثال برای سمت دستیار شخصی مهارتها و شایستگی ها شامل مهارتهای ارتباطی، توانایی سازمان دهی و اولویت بندی و توانایی کار تحت فشار هستند. برای یک مدیر ارشد، مهارتها و شایستگی ها ممکن است شامل مهارت نفوذ و مذاکره، مهارتی برای غلبه بر استرس و فشار و مهارت رهبری و ظرفیت قبول ریسکهای حساب شده باشد.

در اینجا لیست خلاصه ای از مهارتها و شایستگی های معمول که ممکن است از شما پرسیده شود آمده است.

مهارتها و شایستگی ها برای مصاحبه های بر اساس شایستگی

شما چه سؤالاتی در مصاحبه بر اساس شایستگی می توانید بپرسید؟

اگرچه اغلب سؤالات تمایل دارند که مثالهایی از شرایطی که شما مهارتهای خاصی را نشان داده اید بپرسند، اما آنها می توانند در غالبهای مختلفی ظاهر شوند. مثالها شامل موارد ذیل می شوند:

Øچگونه اطمینان پیدا می کنید که روابط کاری مناسبی با همکاران بالاتر خود برقرار نموده اید؟

Øیک نمونه از شرایطی ارائه دهید که مجبور بودید یک تنش را با مشتری داخل یا خارج سازمان حل کنید.

Øچگونه افرادی که پیشاپیش برای درگیری آماده شده اند را تحت تأثیر قرار می دهید؟

Øبه ما از شرایطی بگویید که تصمیمی گرفتید و سپس نظر خود را تغییر دادید.

در بسیاری از مواقع، مصاحبه کننده با یک سؤال عمومی شروع می کند و پس از آن سؤالاتی بر اساس مثالهای واقعی مشخص دنبال می شوند. بنابراین به عنوان نمونه:

vچگونه مدیریت رو به ترقی را اعمال می کنید؟

vمثالی ذکر کنید که یک اختلاف عقیده ریشه ای با یکی از رؤسای خود داشته اید.

vکلید پاسخ به همه سؤالات این است که از فرد انتظار می رود «نشان دهد» که مهارتهای لازم را با استفاده از مثالهایی از تجربیات گذشته دارد و تنها در مورد موضوع در فضایی تئوری و غیرشخصی صحبت نمی کنند.

چگونه سؤالات مصاحبه بر اساس شایستگی نشانه گذاری (امتیاز دهی) می شوند؟

قبل از مصاحبه، مصاحبه کنندگان مشخص خواهند کرد که چه نوع از پاسخ ها امتیاز مثبت داشته و کدام نوع از پاسخها به ضرر کاندیدا شمرده خواهد شد. به عنوان نمونه برای سؤالاتی نظیر «زمانی را توصیف کنید که مجبور بودید با فشار سر کنید» شاخصهای مثبت و منفی می توانند به ترتیب ذیل باشند:

در بعضی از موارد شاخصهای منفی به دو قسمت تقسیم می شوند: شاخصهای منفی کوچکتر مانند آنهایی که منفی هستند ولی خیلی مهم نیستند؛ و شاخصهای منفی قاطع مانند آنهایی که قابل گذشت نیستند مثل کمک نخواستن وقتی که مورد نیاز است.

بدین ترتیب نشان گذاری ها بر اساس مقداری که پاسخهای کاندیدا متناظر با شاخصهای مثبت است یا منفی اختصاص داده می شود. در اینجا نمونه ای از جدول امتیازدهی برای جدول فوق آمده است:

در صورتی که مصاحبه کنندگان احساس کنند محدوده هایی وجود دارد که مورد بررسی قرار نگرفته اند، ممکن است با کاوش مناسب در طول مصاحبه کمک کنند. مثلاً در پاسخ به پرسش فوق «نمونه ای از زمانی را توصیف کنید که مجبور شدید با فشار سر کنید» اگر روی چگونگی مواجهه با زاویه عملی مشکل تمرکز کرده و فراموش کردید در مورد مدیریت بر استرس چه در طول و  چه بعد از رویداد صحبت کنید، مصاحبه کننده ممکن است مصاحبه شونده را با یک سؤال اضافه نظیر «چگونه در آن زمان با استرس کنار آمدید» توجهتان را برانگیزاند. این می تواند فرصتی در اختیار مصاحبه شونده قرار دهد تا تصویر کاملی از رفتارش را ارائه کند. اینجا همان جایی است که نشان گذاری (امتیازدهی) ممکن است ذهنی شود. در واقع اگر مصاحبه کننده مصاحبه شونده را دوست داشته باشد، ممکن است بیش از زمانی که از وی بدش آمده باشد بیدرنگ اغوا شده و شما را به جلو هل دهد.

آماده شدن برای یک مصاحبه بر اساس شایستگی

آماده شدن، کلیدی است شامل چند گام قابل رعایت که اگر می خواهید به همه پرسشها پاسخ دهید بدون اینکه مجبور شوید در نقطه خاص در روز مصاحبه، به میزان زیادی بر روی آن فکر کنید.

1-اطمینان یابید که می دانید چه مهارتها و شایستگی هایی مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. ممکن است روشن به نظر برسد ولی بعضی خصوصیات شخصی ممکن است کمی مبهم باشد و نیاز است که برای اطمینان از اینکه مثالهایتان متناسب با نکته مورد نظر باشد، کمی فکر کنید. به عنوان مثال خصوصیات شخصی ممکن است بگوید که نیاز است که شما باید «مهارتهای ارتباطی خوبی برای مواجهه با اشخاص ثالث داشته باشید». برای کسی که در بخش خدمات مشتریان کار می کند، و از او انتظار می رود که در تمام طول روز به شکایتهای مشتریان رسیدگی کند، این موضوع ممکن است شامل آمیخته ای از همدلی/درک به همراه توانایی مدعی بودن در مواقع مورد نیاز و به روش درست باشد. به هر حال برای کسی که برای سمتی در سطوح پایین بخش بازرگانی درخواست می دهد، این قضیه به احتمال زیاد شامل مهارتی برای توضیح مسائل پیچیده به روش ساده و نه به میزان زیادی همدلی خواهد بود. بنابراین فهمیدن شرایط احراز شغل خواه کاملاً دقیق نوشته شده باشند یا نه در مشخصات فرد بسیار حیاتی است.

2-مثالهایی از تجربیات گذشته تان که می توانید از آن برای نشان دادن اینکه شما برخوردار از مهارتها و شایستگی های شغلی مورد درخواست هستید تعریف کنید. مجبور نیستید که مثالهای بسیار پیچیده پیدا کنید؛ به طور مشخص نتیجه داستان نباید حتماً خارق العاده باشد؛ مورد مهم این است که، نقشی که شما برای دستیابی به نتیجه بازی می کنید اثرگذار بوده است.

3-بیاموزید که داستانی را با استفاده از روش ستاره (star) شرح دهید. این به معنی تنظیم صحنه، توضیح اینکه چگونه شرایط را با تمرکز بر نقش خودتان مدیریت کردید به همراه توضیح جزئیات نتیجه و خروجی می باشد.

منبع  : http://www.isurvey.ir/index.php
 

 

 • پیام 1
 • پیام 2
 • پیام 3
 • پیام 4
 • پیام 5
 • پیام 6
 • پیام 7
 • پیام 8
 • پیام 9
 • پیام 10
 • پیام 11